norgesbladethjertestarter.com Ble Laget 9.8.22 Kl.18.00 og er endel av norgesbladet1.com 

Sist oppdatert. 12.9.22 KL. 00.00 Ca. 1800 har vært innom sidene her nå. :-) Sidene er under Bearbeidelse her nå inntil videre. 

Vi er mobile og kjører i distriktet Svelvik/Drammen, og er mye ute på Oppdrag blant annet på E18 24/7. Og vi kjører på Oppdrag blant annet fra AMK som ringes på 113 

www.113.no